Doktor.se

Tillgänglighetsredogörelse

Doktor.Se vill erbjuda en tillgänglig vård för alla, och vi arbetar aktivt med att förbättra våra produkter ur ett användar- och tillgänglighetsperspektiv. För att uppnå detta mål inhämtar vi våra användares synpunkter och åsikter och gör regelbundna användningstester för att förbättra våra tjänster.

Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur vår webbplats (doktor.se) samt våra appar för Android, iOS och webb på den svenska marknaden uppfyller lagen om digital tillgänglighet. Den ger dig också information om hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat tillgängligt format kan du kontakta oss via support@doktor.se, ange "digitala tjänster synpunkt" i ämnesraden. Vi ber dig att inte fylla i känsliga personuppgifter.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på våra webbplatser och digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven, var vänlig kontakta oss via vår support och ange "digitala tjänster synpunkt" i ämnesraden så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta Digg om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Information ur ett tillgänglighetsperspektiv

Doktor.se är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår tillgänglighet och identifierade brister.

Webbplats

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten uppdateras därför löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Allmänna brister

 • Användaren förvarnas inte när länkar öppnas i ett nytt fönster

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

 • Vissa bilder saknar förklarande texter

 • Det kan finnas text i bild som en skärmläsare inte kan läsa

 • Det förekommer bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring

 • Det finns delar av innehållet, både text och interaktiva objekt, som har för låg kontrast. Det kan innebära att visst innehåll är svårt att uppfatta eller ta del av för personer med nedsatt syn

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text

 • Tomma rader och stycken förekommer vilket kan skapaproblemviduppläsning eftersom de ofta läses upp som “tom” eller “blank”

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas innehåll som är mer svårtolkat utan färg

Problem vid användning med nedsatt/utan hörsel

 • Det kan finnas filmer som saknar textremsa

App: Doktor.Se

Den här mobilapplikationen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten uppdateras därför löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Det finns svårigheter att använda tjänsten på en mobiltelefon i horisontellt läge

 • Hinder vid användning utan synförmåga och nedsatt synförmåga

 • Skärmläsare läser ej upp vem som ringer när patienten blir kontaktad via videosamtal

 • Det kan förekomma inmatningsfält med ledtexter som saknar märkning och därmed inte blir upplästa när hjälpmedelsanvändare sätter fokus på fältet. Ledtexterna kan även sakna tillräckligt hög kontrast och har en liten teckenstorlek vilket påverkar läsbarheten

 • Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Det finns inga undertexter under ett videmöte varför det kan göra det svårt för användare med nedsatt hörsel

Hur har vi testat webbplatsen och appen

Vi har gjort en testning av webbplatsen www.doktor.se och vår app, med stöd av intern och extern expertis. När vi utvecklar våra tjänster testar vi tillgänglighet som en del av processen. Vi utför kontinuerligt användningstester, vilket vi har stor nytta av för att göra våra tjänster mer tillgängliga.

Senaste datum för bedömning av följdsamhet: 2024-04-17

Redogörelsen uppdaterades senast: 2024-04-24