Doktor.se

Styrelse

Olof Sand

Olof Sand

Född: 1963

Styrelseordförande sedan 2021. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Roberto Rutili

Roberto Rutili

Född: 1973

Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Petter Sandström

Petter Sandström

Född: 1976

Styrelseledamot sedan 2021.

Richard Åhlberg

Richard Åhlberg

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i M&A-utskottet.

Hannes Hasselrot

Hannes Hasselrot

Född: 1980

Styrelseledamot sedan 2023