Doktor.se

Bakteriell vaginos

Medicinskt granskad

Vid bakteriell vaginos har det blivit en obalans i slidans bakterieflora. Det beror på att en viss sorts bakterie har förökat sig och blivit dominerande, vilket rubbar balansen. Bakteriell vaginos är ett vanligt problem som drabbar många kvinnor någon gång under livet. Tillståndet går ofta över av sig själv. Om besvären inte går över finns behandling.

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Vi hjälper dig med en bedömning om du skulle ha nytta av att ta ett kostnadsfritt hemtest för bakteriell vaginos.

Orsaker till bakteriell vaginos

Det finns bakterier i slidan hos alla kvinnor. Det är naturligt. Vanligtvis är det fler av de bakterier som anses goda, till exempel mjölksyrebakterier, än de bakterier som anses mindre bra, så kallade anaeroba bakterier. Mjölksyrebakterierna ökar surhetsgraden, vilket ger ett skydd eftersom andra bakterier inte trivs i den miljön. Ibland störs balansen så att mindre gynnsamma bakterier kan växa till, vilket orsakar bakteriell vaginos. En del kvinnor drabbas lättare än andra, och vad det beror på är ännu inte klarlagt.

Symtom på bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos kan ge symtom som:

 • flytningar som luktar illa, beskrivs ibland som lukt av rutten fisk

 • påträngande obehaglig lukt från underlivet som känns genom kläder

 • tunna, grå, vita eller grönaktiga flytningar

 • klåda

 • sveda när du kissar

Symtomen kan komma och gå, och bli tydligare i samband med mens eller efter oskyddade vaginala samlag.

Det är inte ovanligt att få en svampinfektion samtidigt som bakteriell vaginos. Vid en svampinfektion är dock klådan ofta mycket mer intensiv, och flytningarna tjockare och mer vitaktiga. En annan skillnad är att svampinfektioner sällan har samma påträngande lukt.

Bakteriell vaginos – komplikationer

Bakteriell vaginos ger sällan några problem eller komplikationer. I vissa fall kan tillståndet få följder.

Här är några exempel:

 • Infektion i spiral. Risken att få en infektion i en kopparspiral eller hormonspiral ökar om du har bakteriell vaginos. 

 • Infektion efter operationer. Bakteriell vaginos kan öka risken för infektioner efter kirurgiska ingrepp i underlivet, till exempel vid en skrapning, abort eller hysterektomi (borttagning av livmodern).

 • För tidig födsel. I ovanliga fall kan bakteriell vaginos hos en gravid kvinna göra att barnet föds för tidigt. 

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Vi hjälper dig med en bedömning om du skulle ha nytta av att ta ett kostnadsfritt hemtest för bakteriell vaginos.

Vad kan jag göra själv?

Du finns saker du kan göra för att minska risken för bakteriell vaginos.

Här är några tips:

 • Undvik att tvätta underlivet för ofta, max en gång per dag.

 • Använd milda produkter, gärna mild olja avsedd för underlivetalternativ babyolja.

 • Undvik parfymerade produkter i underlivet.

 • Undvik att använda trosskydd varje dag. Trosskydd gör att det blir varmt och tätt och ökar risken för att PH balansen rubbas.

 • Duscha inte upp i vaginan, detta stör PH balansen i underlivet. Slidan behöver inte rengöras annat än tvätt av de yttre delarna. Det hjälper heller inte vid en infektion.

 • Använd kondom vid samlag med ny partner. Bakteriell vaginos smittar inte, men vaginalt samlag med ny partner kan öka risken av att PH balansen förändras i slidan.

Behandling vid bakteriell vaginos

Vanligtvis går bakteriell vaginos över av sig själv. Om besvären inte går över kan du behöva behandling. Vid bakteriell vaginos ges behandling i första hand i form av tabletter Donaxyl som förs upp i slidan. Denna behandling är antibiotikafri och var tidigare receptbelagd, men finns nu att köpa receptfritt på apotek.

Vid återkommande bakteriell vaginos kan behandlingen behöva upprepas och ibland är det nödvändigt med starkare läkemedel i form av antibiotika.

När bör jag söka vård?

Om du har flytningar som luktar illa eller har ändrat karaktär bör du söka vård.

Om du misstänker att du har bakteriell vaginos när du är gravid ska du berätta för det din barnmorska eller läkare. Likaså bör du berätta för vårdpersonalen om du har symtom på bakteriell vaginos inför spiralinsättning, kirurgisk abort eller operationer i underlivet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna barnmorskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom, ge råd och rekommendera lämplig behandling.

Vid upprepade besvär som inte blir bättre av receptfri behandling kan vi hjälpa till med hemtest för bakteriell vaginos, och om det behövs kan vi skriva ut antibiotika.

Hemtestet skickas hem till dig i ett diskret vadderat kuvert. Du genomför testet hemma och skickar sedan tillbaka det enligt instruktionen som medföljer.

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Vi hjälper dig med en bedömning om du skulle ha nytta av att ta ett kostnadsfritt hemtest för bakteriell vaginos.

Frågor och svar om bakteriell vaginos

28 Januari, 202111 September, 2023

Aktuella artiklar om bakteriell vaginos