Covid-vaccin mot deltavarianten av SARS-CoV

Covid 19 deltavarianten
En dos vaccin ger visst skydd mot deltavarianten, men inte lika högt som mot övriga varianter av coronaviruset. Däremot ger två doser vaccin ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom av deltavarianten.

En ny analys utförd av brittiska hälsomyndigheter visar att befintliga vacciner är effektiva mot deltavarianten av viruset (B.1.617.2), den som tidigare kallats för den indiska varianten. Deltavarianten anses mer smittsam och har fått stor spridning i världen och börjar nu spridas även i Sverige.

Två doser vaccin ger starkt skydd mot deltavarianten

Analysen visar att en dos ger sämre skydd mot deltavarianten jämfört med alfavarianten, men efter två doser ger de befintliga vaccinerna ett lika gott skydd mot deltavarianten. Alfavarianten av viruset är den nya sort som hittills haft störst spridning i Sverige, tidigare kallad den brittiska varianten. Skyddet innebär att det är liten risk för att få allvarlig sjukdom och behöva läggas in på sjukhus. Om du blir sjuk får du oftast bara lindriga symtom.

Allt tyder på att de vacciner vi har i dag även ger skydd mot de andra nya varianter av särskild betydelse som sprids i världen.

  • Open 24/7
  • 365 days a year
  • Get help now
Enter your mobile number and we will send you a link to download the app! Simple as that!
Enter phone number
Check phonenumber and try again.
We cooperate with